سطل زباله 1100 لیتری مکانیزه پلی اتیلن

رفتن به بالا